Uluslararası Ticaret Ve Finansmanı
ISBN: 9786053441465 2014 Finans, Yatırım Mehmet Tomanbay Gazi Kitabevi

Hızla gelişen uluslar arası ekonomik ilişkilerimiz ve özellikle dış ticaretimizde yaşanan yasal değişiklikler ve uygulamaya sokulan çok sayıda finansman teknikleri ve teşvik önlemleri Türkiye'de uluslararası ticaret alanında yetişmiş eleman gereksinimini arttırmıştır.