Informascope Bilişim Teknolojileri Ltd.Şti. (“Veri Sorumlusu” , “Turcademy”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizi işliyor ve aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerin korunması ile ilgili tüm işlemleri yerine getiriyoruz.

Bu kapsamda kişisel verilerinizi, kişisel verilerin koruması ile ilgili tüm mevzuatların öngördüğü sınırlar çerçevesinde KVKK’nın 4.maddesinde yer alan ilkelere göre uygun olarak işlenecektir.

Hangi Kişisel Verilerinizin İşleneceği ve İşlenme Amacı

www.turcademy.com adresine üye olup veya olmadan gerçekleştireceğiniz ziyaret kapsamında işlenecek olan verileriniz;

İletişim ve Abonelik Talebinde Bulunun formlarını kullanarak bizler ile iletişime geçmeniz halinde, Kimlik verisi kategorisinde değerlendirilen; adınız ve soyadınız, iletişim verisi kategorisinde değerlendirilen; telefon numaranız ve e-posta adresiniz, diğer bilgi kategorisinde değerlendirilen kurum, fakülte, bölüm, konu ve mesajınız iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve talep ve şikayetlerin takibi doğrultusunda ziyaretçilerimiz arasında ad ve soyadınız ile ayırt edilebilmeniz, talepleriniz ve şikayetleriniz ile ilgili konularda sizinle iletişime geçilebilmesi ile memnuniyetinizin sağlanması, şikayet ve talepleriniz doğrultusunda sunduğumuz hizmete ilişkin iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi;

İşlem güvenliği verisi kategorisinde değerlendirilen; internet sitesi giriş çıkış saatiniz, IP adresiniz, faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi doğrultusunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatlarda da açıkça öngörüldüğü üzere trafik kayıtlarını tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi;

Pazarlama verisi kategorisinde değerlendirilen kullandığımız çerezler yoluyla elde ettiğimiz bilgileriniz, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, ürün ve hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda internet sitesinin daha etkili, kolay ve hızlı kullanılmasının sağlanması, site hizmet ve faaliyetlerinin ihtiyaçlarınız doğrultusunda kişiselleştirilmesi, internet kullanımınız sırasında elde edilen bilgiler vasıtasıyla size daha uygun hizmet ve teklif sunabilmesinin sağlanması;

Müşteri işlem verisi kategorisinde değerlendirilen; kitap arama ve favorilere eklediğiniz kitap bilginiz, görüntülediğiniz kitap bilginiz, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, ürün veya hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda ilgi ve beğenilerinize yönelik olarak tarafınıza yapılacak olan pazarlama faaliyetleri kapsamında profilleme yapılabilmesi, ilgi ve beğenilerinize uygun olan ürünlere ait kampanyaların tarafınıza iletilebilmesi;

amaçları ile işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik olan yollar ile www.turcademy.com adresinde bulunan İletişim ve Abonelik Talebinde Bulunun formlarını doldurmanız, çerezler ve ziyaretiniz sırasında gerçekleştirdiğiniz işlemler aracılığıyla toplanmaktadır.

İşlenme amaçları ve elde edilme yöntemleri tarafınıza sunulan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. Maddesinde ve 6. Maddesinde şartlar ve amaçlar dahilinde toplanmakta ve işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, KVVK’nın 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlara uygun olarak, Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz, Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, hizmet aldığımız iş ortaklarımız, hizmetlerimizin geliştirilebilmesi, altyapı ve güvenlik süreçlerinin geliştirilebilmesi amacıyla paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerinizle ilgili olarak; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü posta aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvuru sahibinin, ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca ilgili kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

Veri Koruma Sorumlusu İrtibat Bilgileri

İnformascope Bilişim Teknolojileri Yayıncılık Ticaret Limited Şirketi

Prof.Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2830.Cadde No:18 Çayyolu / Ankara / TÜRKİYE

Telefon: +90312 4467792 E-Posta: info@informascope.com