Informascope Bilişim Teknolojileri Ltd.Şti. ve Info Basım Yayın Kitap Dağıtım Anonim Şirketi (“Veri Sorumlusu” , “Turcademy - SüreliKitap”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca bağlı bulunan tüm platformlarda kişisel verilerinizi işliyor ve aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerin korunması ile ilgili tüm işlemleri yerine getiriyoruz.

Bu kapsamda kişisel verilerinizi, kişisel verilerin koruması ile ilgili tüm mevzuatların öngördüğü sınırlar çerçevesinde KVKK’nın 4.maddesinde yer alan ilkelere göre uygun olarak işlenecektir.

Which of your Personal Data will be Processed and Purpose of Processing

www.turcademy.com adresine üye olup veya olmadan gerçekleştireceğiniz ziyaret kapsamında işlenecek olan verileriniz;

İletişim ve Abonelik Talebinde Bulunun formlarını kullanarak bizler ile iletişime geçmeniz halinde, Kimlik verisi kategorisinde değerlendirilen; adınız ve soyadınız, iletişim verisi kategorisinde değerlendirilen; telefon numaranız ve e-posta adresiniz, diğer bilgi kategorisinde değerlendirilen kurum, fakülte, bölüm, konu ve mesajınız iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve talep ve şikayetlerin takibi doğrultusunda ziyaretçilerimiz arasında ad ve soyadınız ile ayırt edilebilmeniz, talepleriniz ve şikayetleriniz ile ilgili konularda sizinle iletişime geçilebilmesi ile memnuniyetinizin sağlanması, şikayet ve talepleriniz doğrultusunda sunduğumuz hizmete ilişkin iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi;

İşlem güvenliği verisi kategorisinde değerlendirilen; internet sitesi giriş çıkış saatiniz, IP adresiniz, faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi doğrultusunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatlarda da açıkça öngörüldüğü üzere trafik kayıtlarını tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi;

Pazarlama verisi kategorisinde değerlendirilen kullandığımız çerezler yoluyla elde ettiğimiz bilgileriniz, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, ürün ve hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda internet sitesinin daha etkili, kolay ve hızlı kullanılmasının sağlanması, site hizmet ve faaliyetlerinin ihtiyaçlarınız doğrultusunda kişiselleştirilmesi, internet kullanımınız sırasında elde edilen bilgiler vasıtasıyla size daha uygun hizmet ve teklif sunabilmesinin sağlanması;

Müşteri işlem verisi kategorisinde değerlendirilen; kitap arama ve favorilere eklediğiniz kitap bilginiz, görüntülediğiniz kitap bilginiz, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, ürün veya hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda ilgi ve beğenilerinize yönelik olarak tarafınıza yapılacak olan pazarlama faaliyetleri kapsamında profilleme yapılabilmesi, ilgi ve beğenilerinize uygun olan ürünlere ait kampanyaların tarafınıza iletilebilmesi;

amaçları ile işlenecektir.

Method and Legal Reason for Collecting Your Personal Data

Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik olan yollar ile www.turcademy.com adresinde bulunan İletişim ve Abonelik Talebinde Bulunun formlarını doldurmanız, çerezler ve ziyaretiniz sırasında gerçekleştirdiğiniz işlemler aracılığıyla toplanmaktadır.

İşlenme amaçları ve elde edilme yöntemleri tarafınıza sunulan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. Maddesinde ve 6. Maddesinde şartlar ve amaçlar dahilinde toplanmakta ve işlenebilmektedir.

Transfer of Your Personal Data

Kişisel verileriniz, KVVK’nın 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlara uygun olarak, Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz, Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, hizmet aldığımız iş ortaklarımız, hizmetlerimizin geliştirilebilmesi, altyapı ve güvenlik süreçlerinin geliştirilebilmesi amacıyla paylaşılabilecektir.

Your Rights Regarding the Protection of Your Personal Data

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı https://www.turcademy.com/files/formlar/kvkkbasvuruformu.pdf linkindeki form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

  • Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2830.Cadde No:18 Çayyolu / Ankara adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
  • Şirketimizin informascope@hs01.kep.tr posta adresine; veya
  • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2830.Cadde No:18 Çayyolu / Ankara adresine veya
  • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir. İletilen taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Data Protection Officer Contact Information

İnformascope Bilişim Teknolojileri Yayıncılık Ticaret Limited Şirketi

Prof.Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2830.Cadde No:18 Çayyolu / Ankara / TÜRKİYE

Telefon: +90312 4467792 E-Posta: info@informascope.com