Banka Ve Finansal Sistem
ISBN: 9786053273165 2016 1. Baskı Finans, Yatırım Savaş Durmuş, Hasan Ayaydın Ekin Yayınevi

Türk bankacılık sektörünün yapısı ve özellikleri itibariyle Türkiye'de banka dışı finansal aracılar yeterince gelişmemiştir. Dolayısıyla bankacılık sektörü Türk finansal sisteminin temelini oluşturmaktadır. Türkiye'de Finansal sistem bankacılık odaklı gelişmiştir. Bu çerçevede kitap da finansal sistemin temelini oluşturan bankalar farklı açılardan ele alınarak, teorik olarak irdelenmiştir. Kitabın bankacılık sektörü çalışanlarına, akademisyenlere, öğrencilere ve araştırmacılara yararlı olması beklenmektedir.