Davranışsal Finans
ISBN: 9786053278788 2019 1. Baskı Finans, Yatırım Şerife Göçer, Süleyman Serdar Karaca Ekin Yayınevi

Günümüzde insan ve insana özgü nitelikler diğer bilim dallarında olduğu gibi finans biliminde de öne çıkmaya başlamıştır. Yatırımcıların finansal kararlarını verirken gösterdikleri davranışların psikolojik, sosyolojik vb. faktörlerden etkilendiği gözlenmektedir. Finansın bir alt dalı olan Davranışsal Finans, bu faktörlerin finans bilimine aktarılarak finansal davranışların incelenmesidir.