Finansal Tablo Hileleri Ve Bobi Frs Kapsamında Örnek Uygulamalar Uygulama – Önleme – Ortaya Çıkartma
ISBN: 9789750250712 2018 1. Baskı Finans, Yatırım Sait Zengin Seçkin Yayıncılık

Kitapta hile üçgeni çerçevesinde hangi koşulların bir araya gelerek finansal tablo hilelerini ortaya çıkardığı açıklanmaktadır. Genel bir hilekar profilinin tanımı yapılmış ve hileye maruz kalan firmaların ortak özellikleri grafiklerle açıklanmıştır. Hileler sınıflandırılarak nelerin finansal tablo hileleri olduğu belirlenmiştir. Finansal tablolarda en çok hile yapılan hesapların neler olduğu ve bu konuda en sık kullanılan hile tekniklerinin hangileri olduğu örneklerle okuyucunun bilgisine sunulmuştur. BOBİ FRS'de yer alan 7 adet bölüm seçilmiş ve bu bölümlerde hangi konularda hile yapılabileceği uygulamalı olarak ele alınmıştır. Uygulamalarda olması gereken muhasebe kayıtları ile hileli muhasebe kayıtları gösterilmiş ve bu kayıtların finansal tablolar üzerindeki etkileri karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır. Hilelerin tespitinin nasıl yapılacağı, kullanılacak olan rasyo analizleri ve kontrol listeleri detaylı olarak anlatılmaktadır. Finansal tablo hileleri ile mücadelede hilelerin nasıl önlenebileceği, bu çerçevede firmaların hangi tedbirleri almaları gerektiği anlatılmaktadır. Mevcut hilelerin ortaya çıkartılmasında kullanılan geleneksel ve proaktif hile tespit yöntemleri detaylandırılmıştır. Son olarak dünyada yaşanmış olan hile skandallarından bazı örnekler verilmiş ve bu yaşananlar çerçevesinde dünyada ve ülkemizde alınmış olan tedbirlerin ve yasal düzenlemelerin neler olduğu açıklanmıştır.