İşletme Bütçeleri
ISBN: 9789750222214 2013 1. Baskı Finans, Yatırım Mahmut Vefa Toroslu, Dr. Cem Niyazi Durmuş Seçkin Yayıncılık

İşletme bütçeleri, işletmelerin belirlenen amaçlarına ulaşmak için belirli bir süre boyunca gidilecek politikayı gösteren, rakamlarla ifade edilmiş ayrıntılı ve kısa süreli bir plandır. İşletme bütçeleri, işletmelerin uzun vadeli amaçlarını gerçekleştirmek için sonraki faaliyet döneminde yapması gereken faaliyetleri kesin rakamlar ile belirler, işletme bütçeleri, işletme yönetimlerinin aldığı kararların uygulanmasının kontrolüne yarayan maliyet hesapları, üretim miktarları, satış politikaları gibi konuları belirleyen ekonomik planlardır. Günümüz işletmelerinde yönetim sürecini oluşturan planlama, örgütleme, denetleme fonksiyonlarının işletmenin amaçlarına ulaşabilecek biçimde gerçekleştirilmesi, yönetimin en önemli görevleri arasındadır. Günümüzün gelişen ekonomik ve teknik koşullarında yönetim sürecinin karmaşıklığı içerisinde işletme bütçeleri işletme yönetiminin kullandığı en önemli araçlardan biridir. Bu kitapta işletme bütçelerinin temel ilkeleri, temel özellikleri, çeşitleri ve fonksiyonları gibi teorik boyutu anlatılmakta ve işletme bütçesi hazırlanmasına yönelik uygulama örneklerine yer verilmektedir.