Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar
ISBN: 9786257595742 2021 2. Baskı Kat Mülkiyeti Hukuku Necat Kurak Adalet Yayınevi

Bir uygulayıcı gözüyle hazırlanan ve 2019 yılında baskıya giren Kat Mülkiyetinden Kaynaklanan Sözleşmeler kitabım kısa süre içinde tükendi. Kitabın gördüğü ilgi nedeniyle okurlara çok teşekkür ederim. İlk yayınlandığında bu tür eserlerde eksiklikler olması doğaldır. Bu nedenle ikinci baskıda kitap gözden geçirilmiş, eksiklikler tespit edilmiş ve içeriğinin zenginleştirilmesi için çaba sarf edilmiştir. Bu defa Kira Hukuku ile ilgili kanun maddelerinin anlatımları kuvvetlendirilmiş, bu yapılırken akademisyenlerin çalışmalarından yararlanılmış, benzer mahiyetteki Yargıtay kararları ayıklanmış, yeni ve eski Yargıtay kararlarının emsal teşkil etmesine özen gösterilmiş ve kitap dip notları güçlendirilmiştir. Umarım; hukukçular kadar, kira sorunu yaşayan kişilere kitabın rehber olması amacıma biraz daha yaklaşmışımdır.