Kiracının Kiralananı Geri Verme Borcu
ISBN: 9786257595841 2021 1. Baskı Kat Mülkiyeti Hukuku Elif Köküsarı Adalet Yayınevi

“6098 Sayılı Türk BorçlarKanunu’na Göre Kiracının Kiralananı Geri Verme Borcu (TBK m. 334-335)” adlı buçalışma, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖzelHukuk Yüksek Lisans programında tez olarak hazırlanmış olup Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan Akartepe, Prof.Dr. Murat Doğan ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Nar’dan oluşan jüri önünde oybirliğiile başarılı bulunmuştur. Çalışma, jüri üyelerinin önerileri üzerine çeşitlideğişiklikler, kaynakçaya eklenen yeni eserler ve güncellenen kaynaklar dışında, büyük oranda savunulduğu haliyle yayımahazırlanmıştır.