Kira Hukuku
ISBN: 9786257277273 2021 8. Baskı Kat Mülkiyeti Hukuku Nihat Yavuz Adalet Yayınevi

Elinizdeki kitap; yeni TBK, HMK, İİK ve İstinafa göre Kira Hukuku ismini taşıyan kitabımızın sekizinci baskısını oluşturmaktadır. Diğerlerinde olduğu gibi bu davalara bakmakla görevli gerek önceleri Yargıtay 6. Hukuk ve halen 3. Hukuk Dairelerinin ve gerekse Hukuk Genel Kurulu’nun en yeni tarihli kararları kitabın ilgili bölümlerine işlenmiştir.1 Böylece okuyucu Yargıtay’ın yeni kararlarına da kolayca ulaşmış olacaktır. Ayrıca bu baskıda kitabımız dilekçe örnekleri ile zenginleştirilmiştir.