Egzersiz Ve Spor Fizyolojisi
ISBN: 9786052828199 2022 Spor Gül Tiryaki Sönmez, Şerife Vatansever, Merve Gezen Bölükbaş Palme Yayınevi

Bu kitap antrenörler, beden eğitimi öğret menleri, fizyoterapist ve de egzersiz fizyolojisi, sportif performans, fiziksel uygunluk ve kardi yopulmoner terapi ile ilgilenen egzersiz uzman ları için bir bilgi kaynağı olmak üzere yazıldı. Bu kitabın genel amacı öğrencilere Egzersiz ve Spor Fizyolojisi ile ilgili en son bilgileri sunmak tır. Daha çok lisans düzeyindeki öğrenciler için ders kitabı olarak hedeflendi. Bilgilerin anlaşılır olması için mümkün olduğunca açık bir ifade kullanılmaya çalışıldı.