Egzersiz-Antrenman Ve Hormonal Uyumlar
ISBN: 9786053447061 2018 Spor Mehmet Günay, Erdinç Şıktar, İbrahim Cicioğlu, Ersan Kara Gazi Kitabevi

Egzersiz–Antrenman ve Hormonal Uyumlar kitabı Endokrinolojiye Giriş, Egzersizin Nöroendokrinal Kontrolü, Hormonal Reseptörler, Stres Hormonları ve Egzersiz, Egzersizde Enerji Kullanımının Hormonal Düzenlenmesi, Vücut Sıvılarının Düzenlenmesi ve Hormonal Etkiler, Isı Dengesi Ve Egzersiz, Biyolojik Ritimlerin Endokrinolojisi ve Egzersiz, Üreme(Cinsiyet)Hormonları ve Egzersiz, Büyüme Fizyolojisi konularını ele alan bir çalışmadır