Kadın Voleybolcularda Süspansiyon Temelli Kor Antrenman Programının Kuvvet, Üst Ekstremite Fonksiyon Ve Fms Puanlarına Etkisi
ISBN: 9786253650230 2022 Spor Yeliz Ay Yıldız, Seyfi Savaş Gazi Kitabevi

Bu çalışmanın amacı kadın voleybolcularda süspansiyon temelli kor antrenman programının kuvvet, üst EKSTREMİTE fonksiyon ve FMS puanları üzerine etkisini incelemektir. Çalışmamıza yaşları 16.00±,89 olan 34 voleybolcu katılmıştır. Bu volebolculardan 11 TRX grubu, 14 Stabil zemin grubu 9 kişi kontrol grubu olarak yer almıştır. TRX ve stabil zemin grupları 8 hafta boyunca haftada 3 gün verdiğimiz kuvvet antrenmanı programını uygulamıştır.