Eğitime Adanmış Yarım AsırProf. Dr. Tayip Duman'a Armağan
ISBN: 9786257228589 2020 1. Baskı Eğitim Soner Mehmet Özdemir, Yücel Gelişli, Hasan Hüseyin Dilaver, Oktay Akbaş, Menderes Ünal, Mehmet Taşpınar, Canan Koç, Durmuş Kılıç, Mustafa Ergün, Ramazan Alabaş, Hayati Akyol, İsmail Güven, Gülgün Bangir Alpan, Yahya Akyüz, S. Tunay Kamer, Hasan Güner Berkant, Oğuz Gürbüztürk, Savaş Karagöz, Neriman Aral, Tayip Duman, Dilşat Peker Ünal, Filiz Çetin, Şaban Çetin, Güneş Salı, Semra Güven, Mustafa Güçlü, Murat Yılmaz, Ali Gurbetoğlu, Mehmet Akif Sözer, Ahmet Keskin, Sevda Yılmaz, Fatih Demir, Şenol Orakcı, Gökhan Duman, Can Meşe, Mehmet Sağlam, Mehmet Ali Bahar, Gül Kadan, Ömer Çalışkan, Haluk Ünsal, Ülkü Duman Yüksel, Turgut Bağrıaçık, Ömer Faruk Abide, Asım Arı, Serkan Padem, Özgür Babayiğit, A. Selcan Bingöl, İbrahim Dadandı, Hasan Dilek, Mehmet Nuri Gömleksiz, Emine Kübra Pullu, Ali Güler, Gökhan Çadırlı, Elif İlhan, Dunyaa Maher Jumaa, İpek Özbay Karlıdağ, Nuray Kurtdede Fidan, Hatice Albayrak, Tuğba Nayıroğlu, Gökçe Sancak Aydın, İsmail Sarıkaya, Selçuk Uygun, Seval Yinilmez Akgündüz Editör : Dilşat Peker Ünal - Fatih Demir
Pegem Akademi Yayıncılık

1949’da ekinlerin biçildiği bir ayda dünyaya geldi. İlkokulu köyünde bitirdikten sonra üniversite öğrenimini bitirinceye kadar devam eden yatılı bir öğrenci olarak Kayseri Mimar Sinan İlk Öğretmen Okulu’na girdi. Son sınıfa geçmişti ki, öğretmenler kurulu tarafından Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Hazırlık Sınıfına seçildi. 1972’de MEB Ankara Yüksek Öğretmen Okulu adına okuduğu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Psikoloji-Pedagoji Kürsüsü’n - den mezun olduktan sonra liselerde felsefe grubu dersleri öğretmenli - ği, eğitim enstitüsü ve yüksek öğretmen okullarında meslek bilgisi ders - leri öğretmenliği ve yöneticilik yaptı. 1982’de öğretmen yetiştiren kurumların üniversitelere devredilmesinden sonra lisansüstü eğitimine başlayarak 1985’de Prof. Dr. Saffet BİLHAN’ın danışmanlığında yürüttü - ğü “Özel Dershaneler ve İşlevleri” konulu teziyle yüksek lisansını, 1988’de Prof. Dr. Hasan Ali KOÇER’in danışmanlığında yürüttüğü “Tür - kiye’de Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Problemi” konulu teziyle de doktorasını tamamladı. Akademisyenliğini kuruluşundan itibaren Gazi Üniversitesinde sürdüren, çalışmaları öğretmen eğitimi alanında yoğunlaşan DUMAN, 1995’de doçent, 2001’de profesör oldu. 2015’ten beri Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı olarak görevini sürdürmektedir