Uygulamalı Şirket Değerleme (Şirket Değerlemesi Ve Pay Senedi Fiyatının Belirlenmesi)
ISBN: 9789750285509 2023 2. Baskı Finance, Investment Beyhan Yaslıdağ Seçkin Yayıncılık

Güncellenmiş 2. Baskısını yapan kitapta BİST A.Ş'de pay senetleri işlem gören ve son 2 yıldır halka pay senetlerini arz eden şirketler temel alınarak 9 farklı sektöre ait şirket ait veriler kapsamında uygulamaya yönelik örnekler yer almaktadır. Dr.Beyhan Yaslıdağ'ın Akademik alanda verdiği dersler ve Bankacılık-Finans-Borsa alanlarındaki tecrübelerine dayanarak hazırladığı bu kitap derslerde kaynak kitap olarak ve de uygulamacılara bilgi verebilecek bir kaynak niteliğindedir. Günümüzde halka açılmaların büyük bir önem ve hız kazanması ve halka açık olan şirketlerin pay senetlerinin borsada işlem görmeleri şirketlerin ve pay senetlerinin değerlerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı yada değerlerinin aslında ne kadar olması gerektiği gibi birçok soruyu da beraberinde getirmektedir. Bu kitapta şirketlerin değerlenmelerinin pay senetlerinin değerlerine olan etkilerinin önemi ile birlikte değerleme yöntemleri ayrıntılı olarak incelenmektedir. Şirket değerleme yöntemleri ile ilgili olarak kullanılan tüm yöntemler kapsamlı bir şekilde anlatıldıktan sonra uygulama kısmında konu ile ilgili olarak örneklere yer verilmiştir.