Davranışsal Finans Ve Finansal Okuryazarlık
ISBN: 9786053274032 2016 1. Baskı Finance, Investment Mesut Doğan, Seyda Faikoğlu Ekin Yayınevi

Kitabın birinci bölümünde hisse senedi yatırımcılarının davranışlarını ve hisse senedi fiyat hareketlerini inceleyen davranışsal finans üzerinde durulmuş. Ayrıca davranışsal finansın açıklamaya çalıştığı aşırı reaksiyon ve eksik reaksiyon anomalileri ve bu anomalileri açıklamak için geliştirilmiş üç davranışsal finans modeli de ayrıntılı olarak ele alınmış.