Toplu İş Hukuku
ISBN: 9789750280900 2022 3. Baskı Business Law A. Nizamettin Aktay, Olgu Özdemir Ertürk Seçkin Yayıncılık

Kitapta 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun sistematiğine sadık kalınarak; birinci bölümde "Sendikalar Hukuku" , ikinci bölümde ise "Toplu iş Sözleşmesi Hukuku" ele alınmıştır. Kitap 3.baskısında tamamen yenilenerek, mevzuatta yapılan değişiklikler doğrultusunda güncellenmiştir. Kitap mevcut haliyle; 6356 sayılı Kanun üzerinde hem yasal olarak yapılmış son düzenlemeleri hem de Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları sonrası değişiklikleri içermesi sebebiyle akademisyenlerin, avukatların, çalışanların, sendikacıların ve öğrencilerin uzun bir müddet ihtiyacını karşılayacak bir kaynaktır.