Finans Teorilerinin Gelişimi Ve Dönüşümü Üzerine İncelemeler Kavram – Uygulama – İnceleme
ISBN: 9789750276408 2022 1. Baskı Finance, Investment Mehmet Başar Seçkin Yayıncılık

Kitapta finans teorilerinin gelişimi tarihsel bağlamda incelenmekte ve teorilerin genel çerçevesi güncel bir bakış açısıyla okuyucuya aktarılmaktadır. Finans biliminde de tıpkı iktisat ve diğer sosyal bilimlerde olduğu gibi normatif ve pozitif olarak iki ana yaklaşım bulunmaktadır. Kitapta incelenen teoriler 1950'lerde modern finansın doğuşuyla birlikte ortaya atılmış olan pozitif finans teorileridir. Kitap, 7 farklı akademisyen ile hazırlanarak finans teorilerini yalın bir dille açıklayarak lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki araştırmacılara yol gösterici niteliktedir. 7 bölümden oluşan kitapta finans alanının en güncel konuları analiz edilerek okuyuculara sunulmuştur.