Yatırım Projeleri (Fizibilite Etüdü Ve İş Planı – Paranın Zaman Değeri Ve Anüite –  Proje Değerleme Yöntemleri)
ISBN: 9789750252204 2019 1. Baskı Finance, Investment Orhan Küçük Seçkin Yayıncılık

Yatırım konusu, ülkelerin istihdam, büyüme, üretim, ihracat gibi temel ekonomik göstergelerine katkı sağlaması, bunun yanında yatırımcıların hayallerini, birikimlerini fiile dönüştürmeleri suretiyle toplum refahını olumlu yönde etkilemesi bakımından önem arz etmektedir. Yatırım, yeni bir tesisin ortaya konması veya mevcut tesisin geliştirilmesi biçiminde gerçekleştirilebileceği gibi finansal piyasa araçları üzerinden de yatırım yapılabilir. Asıl olan; istihdama gerçek anlamda katkı sağlayan, katma değer üreten, beraberinde en fazla zorluk ve risk içeren sabit sermaye yatırımlarıdır. Bir yatırım projesi hayata geçirilmeden önce, projenin ne ölçüde rasyonel olduğunu belirlemek için fizibilite çalışması, bugünkü değer ve kârlılık hesaplamaları yapılması, bir yatırımcının paranın bugünkü ve gelecekteki değerini, hurda değer, iskonto ve enflasyon hesaplamalarını bilmesi önem arz etmektedir. Beraberinde yatırımcıya destek olacak fonların özellikle hibelerin bilinmesi ve bunlardan yararlanılması gittikçe şiddetlenen rekabette zorunluluk halini almıştır. Bu eser, gerek akademisyenler ve öğrenciler, gerekse de yatırım yapmak isteyenler ve hali hazırda bir tesisi işleten, yeni yatırımlar yapmayı düşünenler için, temel bilgilerin açık ve basitleştirilmiş bir anlatımla sunulduğu bir başucu kitabı niteliğinde hazırlanmıştır.