Bankacılık Sistemi Finansal Araç.riks.ve Krizler
ISBN: 9786053272625 2015 1. Baskı Finance, Investment Savaş Durmuş, Hasan Ayaydın Ekin Yayınevi

Bankalar, finansal sistem içinde son derece büyük öneme sahip aracı kurumlardır. Bankalar finansal sistem ile reel ekonomi arasındaki bağı kuran köprü, bankacılık sektörü üzerine inşa edilmiştir. Özellikle kredi mekanizması ile işlevsellik kazanan bu köprü; fon fazlası nedeniyle fon arz etmek isteyen ve fon eksiği nedeniyle fon talebinde bulunan aktörlerin buluşma noktasıdır.