Eğitim Bilimine Giriş
ISBN: 9786051701639 2019 Educational Sciences Abdurrahman Tanrıöğen, Ruhi Sarpkaya Anı Yayıncılık

Öğretmenlik, bir topluma en önemli katkıyı sağlayan mesleklerin başında gelmektedir. Gerçekleştirmeye ve yaşatmaya çalıştığımız çağdaş demokratik toplumun temelini oluşturacak, araştırma ve problem çözme becerisine sahip, sorgulayıcı, yaratıcı bireylerin yetiştirilmesi sorumluluğu, okullarımızın ve okulların en önemli öğesi olan öğretmenlerimizin omuzlarındadır. Bu açıdan baktığımızda, öğretmen olmak isteyen tüm gençlerimizin söz konusu sorumluluğu içselleştirmesinin ve öğretmenlik mesleğine ilişkin olumlu tutumlar kazanmalarının önemi ortaya çıkmaktadır.