Öğretim İlke Ve Yöntemleri
ISBN: 9786053182719 2021 6. Baskı Educational Sciences Kerim Karabacak, Mehmet Arif Özerbaş, Adnan Küçükoğlu, Adnan Taşgın, Özden Demirkan, Subhan Ekşioğlu, Çavuş Şahin, Semra Güven, A. Selcen Bilgöl Editör : Semra Güven - Mehmet Arif Özerbaş
Pegem Akademi Yayıncılık

Öğretim İlke ve Yöntemleri kitabı, üniversitelerin öğretmenlik programlarında öğrenim gören öğretmen adayları ve görev yapmakta olan öğretmenlere yönelik hazırlanmış bir kaynak kitaptır. Bu kitabın temel amacı, öğretim sürecinden daha iyi verim alabilmek ve istenilen düzeyde öğrenmeyi gerçekleştirmek için öğretimin nasıl yapılabileceğini açıklamaktır. Bu çerçevede Öğretim İlke ve Yöntemleri kitabı; “Öğretimle İlgili Temel Kavramlar”, “Öğretim Sürecinde Öğrenci ve Öğretmen”, “Öğrenme ve Öğretim Stilleri”, “Öğretimi Planlama”, “Öğretim İlkeleri”, “Öğretim ve Öğrenme Stratejileri”, “Temel Öğretim Yöntemleri”, “Öğretim Teknikleri”, “Öğretim ve Eğitim Durumları İlişkisi” adlı bölümlerden oluşmaktadır. Her bölümün sonunda o bölümle ilgili çoktan seçmeli değerlendirme sorularına yer verilmiştir. Bu sorularla ilgili bölümdeki konuların ne derece öğrenildiğinin test edilmesi ve öğretmen adaylarının KPSS’ye de hazırlanmalarına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca kitabın her bölümünde, bölümün konularıyla ilgili anahtar kelimeler, sözlük ve konunun özeti de bulunmaktadır