Kavram Atlası - Türk İslam Edebiyatı Iı
ISBN: 9786257855389 2020 Literature Doç. Dr. Reyhan Keleş Editör : Doç. Dr. Bülent Akot
Gazi Kitabevi

Elinizdeki eser, 17 farklı alanda ikişer cilt halinde, toplam 34 kitaptan müteşekküli yaklaşık 9000 maddelik Kavram Atlası Külliyatının bir parçasıdır. Eser Yoluyla, dağınık halde bulunan ilmi birikimi toparlayarak sistematik hale getirmek ve okuyucunun zihninde bir kavram birliği oluşturmak hedeflenmiştir. Kavram Atlası Külliyatı ile, parçacı yaklaşımdan ziyade bütüncül anlayış amaçlanmıştır. Kavram Atlası'nın 1. Cilt eserlerinde, başlangıç seviyesindeki okuyucu ve araştırmacıların ihtiyaçları gözetilirken 2. Cilt eserlerinde ise orta ve ileri düzey okuyucu ve araştırmacıların gereksinimleri göz önüne alınmıştır. Her ciltte, "İhtiyaç merkezli ve öncelikli" 250-300 kavram ele alınmıştır. Genelde sosyal bilimlere, özelde de İslam literatürüne ait olan kavramlar, olaylar, akımlar, kaynaklar ve ilmi şahsiyetler alfabetik sıraya göre değil, konularına ve öğrenmedeki önceliğe göre takdim edilmiştir.