Başarılı Okul Liderliği Modelleri
ISBN: 9786256652361 2024 1. Baskı Educational Sciences Kübra Yenel, Ali Duran Pegem Akademi Yayıncılık

"Başarılı Okul Liderliği Modelleri: Öğrenci Merkezli Liderlik Yaklaşımları" kitabı, okul müdürlerinin, öğrenci başarısını ve okul gelişimini şekillendirmede lider olarak kritik rolünü ön plana çıkarmaktadır. Başarılı okul liderliği modellerinden örnekler sunan bu kitap, farklı kültürlerde okul ortamlarında etkili olduğu kanıtlanmış başarılı okul liderliği yol haritalarını titizlikle incelemektedir. Öğrenci merkezli yaklaşımlara yoğun bir şekilde odaklanan bu kitap, öğrenci başarısı için farklı stratejilerden yararlanırken, okul gelişimini teşvik etmeye ve etkili öğrenme ortamlarını sağlamaya yönelik bilgiler içermektedir. Kapsamlı bir literatür bilgisine dayalı olan bu kitap, sayfalarında yalnızca başarılı okul liderliğini tanımlayan özellikleri derinlemesine incelemekle kalmamakta, aynı zamanda dünya çapında başarılı okul yöneticilerinin deneyimlediği benzersiz zorlukları ve başarıları gün ışığına çıkaran karşılaştırmalı bir analiz de sunmaktadır. Bakış açısını Türkiye'ye çevirerek, okul yönetimi için bağlamsallaştırılmış bir plan sunarak, yalnızca ideal bir okul liderliğinden ziyade başarılı okul liderliğinin durumsal yapısının önemine de dikkat çekmektedir. Bu çalışma, sürekli değişen ve gelişen eğitim dünyasında öğrenci başarısını, eğitimde fırsat eşitliğini, okul ortamlarında sosyal adaleti öncelik haline getirmeyi hedefleyen okul liderleri, politika yapıcılar ve eğitim araştırmacıları için temel bir okuma niteliğindedir.