Eğitimde Coğrafya Okuryazarlığı-I
ISBN: 9786258044683 2022 1. Baskı Educational Sciences Fahri Temizyürek, Ramazan Sever, Hakkı Yazıcı, Kadir Karatekin, Özlem Ulu Kalın, Özlem Baş, Fatih Aydın, Münür Bilgili, Halil Koca, Öznur Yazıcı, Mete Alım, Kamuran Tarım, Ünal Özdemir, Nuriye Garipağaoğlu, Çiğdem Ünal, Mucip Demir, Yavuz Akbaş, Mehmet Ünlü, Ahmet Nalçacı, Yüksel Güçlü, Hamza Yakar, İbrahim Kopar, Emel Akay Bozdoğan, H. Beyza Canbazoğlu, Mehmet Tamer Kaya, Mehmet Denizdurduran, Yalçın Karali, Vedat Şahin, Ziya İnce, Sevil Top Yılmaz, Yılmaz Arı, Yurdal Dikmenli Editör : Ramazan Sever
Pegem Akademi Yayıncılık

21. yüzyılda klasik öğrenme-öğretme yaklaşımı yerini öğrenmeyi öğrenme, birlikte öğrenelim anlayışına, geleneksel öğretim yöntem ve teknikleri ile materyaller ise dijital, görsel, işitsel ve yazılı kaynaklara bırakmıştır. Eğitim süreci okul eğitimiyle sınırlı kalmamakta, yaşam boyu öğrenme gerekliği ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda bilgi miktarındaki artış ve bilgiye ulaşma, hızlı teknolojik gelişmelerle beraber çeşitlilik göstermiştir. Bilginin niceliksel olarak farklılaşması, okuryazarlığın beceri tabanlı bir karakter kazandığına dikkati çekmektedir. Okuryazarlığın insan yeteneklerine ve becerilerine kazanımı; bilginin ihtiyaç olduğunu fark etme, bilgiye ulaşma, bilgiyi analiz etme, yorumlama, sorgulama, değerlendirme, eleştirel düşünme, problem çözme becerilerine sahip olma, yaşam boyu öğrenme ve sürekli eğitim, değerler ve etik eğitimi olarak söylenebilir. Bu bağlamda birçok disiplinde kullanılmaya başlayan okuryazarlık konusunda ülkemizde, özellikle de coğrafya alanında araştırmaların yetersiz olduğu görülmektedir. Değişik alanlarda yapılan okuryazarlık araştırmalarının birçoğu zaten coğrafi bilgileri de kapsamaktadır. Kuşkusuz coğrafya okuryazarlığının boyutları, bileşenleri ve kapsamı göz önüne alındığında, ayrıca bünyesinde birçok olay, olgu, kavram ve terimlerin yer aldığı coğrafya disiplini sadece bir okuryazarlık başlığı altında değerlendirmek kolay değildir. Bu yüzden eserlerde coğrafya disiplinin bünyesindeki ana bilim dalları ve çalışma konularına yönelik okuryazarlık araştırmaları ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Eğitimde coğrafya okuryazarlığı eserleri belirtilen konu başlıklarını kapsamakla birlikte ayrıntıda yeterli olmayacaktır. Belirtilen konularla ilgili araştırmalar için temel teşkil edeceğini düşündüğümüz bu eserler ayrıca coğrafya okuryazarlığı konusunda en kapsamlı ve ilk kitap olması bakımından da önem taşımaktadır. Eğitimde coğrafya okuryazarlığı çalışması, alanda bir eksikliği tamamlamakla kalmayacak ulusal coğrafya okuryazarlığı standartlarının belirlenmesi yolunda da atılan adımlara büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca eserin uluslararası coğrafya okuryazarlığı konusunda da karşılaştırmalar yapmak için önemli başvuru kaynaklarından biri olacağı düşünülmektedir.