Açıklamalı Ve Örnekli Genel Muhasebe Çift Taraflı Kayıt Sisteminin Temelini Kavramaya Yönelik Uygulamalı Anlatım
ISBN: 9789750274787 2022 7. Baskı Accounting Kamuran Soylu Seçkin Yayıncılık

Muhasebe alanındaki son değişiklikleri (e-fatura, e-defter vb..) içerecek şekilde genişletilmiş 7. baskısını yapan kitap, yazarın uzun yıllar MYO'larda "Genel Muhasebe" konusunda verdiği derslerin notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır. Kitapta, konular öğrencilerin anlayabileceği şekilde basit bir dille ve bol örneklerle işlenmiştir. Kitap, Maliye Bakanlığı Tarafından hazırlanarak yayınlanan ve Mesleğe yön veren Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) ve Uluslararası Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanmıştır. Öğrencilerin, en çok zorlandıkları konulardan olan, çift taraflı kayıt sistemine dayalı muhasebe sistemindeki borç ve alacak mantığı da detaylı olarak ele alınmış ve örneklerle konunun daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır. Kitap, muhasebeyi genel olarak öğrenmek isteyenler de hitap etmektedir.