Denetim İmgesi Ve Gerçekliği
ISBN: 9786053447184 2018 Accounting Canol Kandemir, Şenol Kandemir Gazi Kitabevi

Bu çalışmada denetim özelinde önemli olanı önemsizden, ehemi mühimden, zarfı mazruftan, imgeyi gerçeklikten bir ayırma denemesi yapılmış. Salt bir deneme olduğundan tamamlanmış, son noktası konulmuş, tarihin sonunu getirmiş ya da soruna çözüm bulmuş bir çalışma değil, eleştiren, sorgulayan, çözümler ve seçenekler olduğunu savunan, gelenekselden ve ana akımdan farklı düşünmeye zorlayan ve her halükarda gerçeğe daha uygun olanı ya da gerçekliği arayan, başlanan, yol alman ve fakat henüz sonuçlandırılmayan bir ilk çalışma niteliği ve kimliğinde kabul edilmesinde yarar bulunmaktadır.