Türk Dili Araştırmaları
ISBN: 9786053440123 2012 Edebiyat Erdoğan Boz Gazi Kitabevi

Türk Dili konusunda çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleler ve yine çeşitli bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirilere ulaşabileceğiniz bir kaynaktır.