Fare
ISSN: 9786257530927 2021 Edebiyat Editör : Hiclal Demir, Hafize Şahin
Gazi Kitabevi

Türk edebiyatında romanları ile öne çıkan Halit Ziya Uşaklıgil, biri telif üç tiyatro eseri yazmıştır. Füruzan, Fare ve Kâbus adlarını taşıyan bu eserlerden Kâbus, telif bir eserdir. Füruzan, Alexandre Dumas Fils’in (1824-1895) Francillon adlı eserinden uyarlanmıştır. Fare ise bir başka Fransız yazar Edouard Pailleron’un (1834-1899) La Souris adlı eserinin uyarlamasıdır. Fare her ne kadar uyarlama bir eser olsa da Halit Ziya onu 20. yüzyılın başında İstanbul’da geçen bir hikâye hâline getirmiştir. Devrin eğlence anlayışı, kadın kıyafetleri, flörtleşme tarzları olayların arka planında sosyolojik veriler sunmaktadır. Halit Ziya’nın anlatımında kadınlar dünyasındaki rekabet kadar şefkat ve merhametin izleri de görülür. - Önsözden