Türkçede Anlam Birimlerinin Bilgi Kuramı Temelinde İşaretlenmesi
ISBN: 9786053447795 2018 Edebiyat Çağlayan Yılmaz Gazi Kitabevi

Bilim tarihi, içinde ön yargı gizleyen soruların uzun uğraşlar sonunda bile yanıtlanamadığına defalarca tanıklık etmiştir. Çünkü doğru yanıtlara, ancak doğru sorularla ulaşılabilir. Bu sebeple öncelikle elden geldiğince sorularımızı ön yargılardan arındırmamız, belki de bakış açımızı değiştirerek farklı sorular sormamız amaçlarımıza ulaşmamız için ilk (ve en önemli) adım olacaktır. Çalışmanın başından beri "ses biriminin ne olduğu" ve "ses biriminin nasıl belirlenebileceği" sorularının yanıtları literatürdeki temel yaklaşımdan yola çıkarak aranıyor. Ancak görüldüğü üzere ortaya konan ilkelere ve önerilen yöntemlere rağmen ses birimi kavramı belirsizliğini koruyor.