Sosyal Bi̇lgi̇lerde Beceri̇ Eği̇ti̇mi̇
ISBN: 9786050370454 2019 1. Baskı Sosyal Bilgiler Adnan Altun, Bülent Aksoy, Kadir Karatekin, Ömer Faruk Sönmez, Erkan Yeşiltaş, Selahattin Kaymakcı, Bahadır Kılcan, Osman Çepni, Tevfik Palaz, Gökçe Kılıçoğlu, Bülent Akbaba, Mustafa Tahiroğlu, Adem Yılmaz, Oğuz Seyhan, Serkan Keleşoğlu, hayati adalar, Deniz Tonga, Fitnat Gürgil, Mahmut Erdem, Selman Ablak, Zafer Kuş, Abdullah Türker, Ahmet Utku Özensoy, Mavi̇ Akkaya Yılmaz, Erdi̇ Erdoğan, Si̇bel Oğuz Haçat, Seda Önger, Hülya Karaçalı Taze, Ebru Ardıç, Cengi̇z Taşkıran, Zafer Çakmak, Çi̇ğdem Alabaş, Remzi̇ Namal, Nuray Kayadi̇bi̇ Editör : Bülent Aksoy, Bülent Akbaba, Bahadır Kılcan
Pegem Akademi Yayıncılık

Demokratik toplumlarda sosyal bilgiler öğretiminin temel amacı, bireylerde karar verme, yorumlama, problem çözme ve öneride bulunma gibi önemli becerileri geliştirmektir. Bilgiyi elde eden birey, sonrasında yaşamına taşıyarak kullanabilmeli, değerlerini inceleyip, tutum ve davranışlarını uygun şekilde geliştirmeli ve etkin vatandaş olarak toplumsal yaşam problemlerinin çözümünde yer alabilmelidir. 2004-2005 yıllarında yayımlanan öğretim programlarında programın temel ögeleri arasında kazanımlarla birlikte kavram, beceri ve değer öğretimi de yer almıştır. 2017 yılında yayımlanan ve 2018 yılında güncellenen öğretim programlarında, öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde; kişisel, sosyal, akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları beceri yelpazeleri olan yetkinlikler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde (TYÇ) belirlenmiştir. Öğretim programlarında yer alan düzenlemelerin lisans ve lisansüstü öğretim kademelerinde akademik çalışmalarla incelenip uygulayıcılara hazır hâle getirilmesi ihtiyacı Sosyal Bilgilerde Beceri Eğitimi isimli eserin kaleme alınmasındaki temel etken oldu. Çalışmada Sosyal Bilgiler Dersi