Vatandaşlık Bilgisi
ISBN: 9786053184034 2019 3. Baskı Sosyal Bilgiler Zihni Merey, Kemal Kaya, Deniz Temel, Mehmet Şirin Kılıç, Gökçe Kılıçoğlu, Durdane Öztürk, Mavi̇ Akkaya Yılmaz, Turgay Öntaş, Cem Tuna, Özlem Çevik, Vural Tünkler, Galip Öner, Hamza Yakar, Erdal Yıldırım Editör : Editör: Zihni Merey
Pegem Akademi Yayıncılık

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapacak öğretmen adayları için hazırlanmış olan bu kitapta “Vatandaşlık İle İlgili Temel Kavramlar”, “Toplumsal Hayatımızı Düzenleyen Yazısız ve Yazılı Kurallar”, “Hukuk”, Hukukun Temel Kaynakları”, Yaptırım (Müeyyide) ve Yaptırım Türleri”, “İnsan Hakları ve Tarihsel Gelişimi”, “Demokrasi ve Hükümet Sitemleri”, “Demokrasinin Tarihsel Gelişimi”, “Anayasalar (Kanun-i Esasi, 1921, 1924, 1961, 1982)”, “Temel Hak ve Ödevler”, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri”, “Türk Devlet Geleneği”, “Türkiye’nin İdari Yapısı”, “Değişen Vatandaşlık Anlayışları”, “Uluslararası Kuruluşlar ve Örgütler” gibi vatandaşlık eğitiminin ana konuları yer almaktadır.