Sosyal Bilgiler Eğitiminde Mekânsal Öğrenme Ortamları
ISBN: 9786053649878 2015 1. Baskı Sosyal Bilgiler Hamza Akengin, Ramazan Sever, Hilmi Demirkaya, Ali Meydan, Erol Koçoğlu, Elvan Yalçınkaya, Özlem Ulu Kalın, Sibel Oğuz, Selçuk Ilgaz, Feride Ersoy, Hakan Örten, Zafer Tangülü, Mustafa Sağdıç, Selçuk Beşir Demir, Şenay Güngör, Hüseyin İbrahim Yeğin, Rasim Tösten, Y. Emre Avcı, Yavuz Karademir, Çağlar Kurtdaş Editör : Ramazan Sever, Erol Koçoğlu
Pegem Akademi Yayıncılık

Sosyal bilgiler dersi, sosyal, tarihi, kültürel, coğrafi, bilimsel, vs. mekan alanlarıyla ilgili konular içermesi bakımından eğitim, mekan, insan üçlüsünü bütünleştirebilen bir derstir. Mekan, vakanın varlık bulduğu yer, şahısların içinde yaşadıkları, kendi oluşlarını fark ettikleri alandır. öğrenme ortamı ise, öğrenme sürecini etkileyen bütün faktörleri içinde barındırır. Dolayısıyla öğrenme sürecinde yer alan ve bu sürece etki eden mekan, zaman, alt yapı, donanım ve psiko-sosyal faktörlerin etkileşimi ile oluşan ortamlar öğrenme ortamı olarak tanımlanabilir. Sosyal bilgiler eğitiminde, öğrenme öğretme sürecinde etkileşimin üst düzeye çıkarılarak öğrenme olayının gerçekleştirilmesi için mekansal öğrenme ortamlarının, dersin ya da derste anlatılacak konunun kazanımlarına göre dizayn edilerek hizmete sunulması, öğrenme sürecine dahil olan bireyde anlamlı ve kalıcı öğrenmelerin oluşmasını sağlar.