Gençlik Ve Spor, Kültür Ve Turizm İle Milli Eğitim Müdürlerinin Spor Farkındalıklarının İncelenmesi
ISBN: 9786253650179 2022 Spor Dr. Caner Cengiz Editör : Semiyha Tuncel
Gazi Kitabevi

Bu çalışmada; sporun farklı boyutlarından olan ve sürekli bilgi alışverişinde bulunulan bakanlıklarda görev yapan, bakanlıkların il ve ilçelerdeki temsilini sağlayan müdürlerin spor farkındalıkları ele alınmış olup, çeşitli değişkenler ile detaylı bir sonuç ortaya çıkarılmıştır.