Spor, E-Spor Ve Dijital Oyun Bağımlılığı
ISBN: 9786258413564 2022 Spor Dr. Gönül Tekkurşun Demir Editör : Prof. Dr. Halil İbrahim Cicioğlu
Gazi Kitabevi

Spor geçmişten günümüze kadar bireyin temel ihtiyaçları arasında olan hayatta kalma ve beslenme ihtiyaçlarından doğmuştur. İnsanın insan ile doğadaki diğer varlıklar ile ve kendisi ile rekabeti sonucunda ortaya çıkan bir kavramdır. Spor bireyin biyolojik tabanlı içgüdülerinin neden olduğu dürtülerin, hedefe varmasına yardımcı olur ve aynı zamanda ana ihtiyaçların da karşılanmasına aracılık eder. Spor yapmak sadece psikomotor bir eylem değildir, aynı zamanda topluma ayak uydurma ve sosyalleşmeye yardımcı olan hareketleri içeren olgudur. Spor bireyin ruhsal sağlığını iyi eden, bireyin sosyalleşmesine yardım eden, devinimsel ve zihinsel açıdan belirli bir düzeye getiren, biyolojik ve pedagojik anlamları olan oldukça geniş bir olgudur.