Engelli̇lerde Spor Ve Sınıflandırma
ISBN: 9786053444060 2016 Spor Nevin Atalay Güzel, Nihan Kafa Gazi Kitabevi

Spor hem rehabilitasyon amaçlı hem de reaksiyon amaçlı olarak engellilerde faydanalılabilecek ve topluma yeniden dahil olmalarını sağlayacak en sağlıklı ve keyifli uygulamadır.