Altyapı Erkek Voleybolcularda 8 Hafta Uygulanan Terabant Egzersizlerin Motorik Ve Fizyolojik Parametrelere Etkisinin İncelenmesi
ISBN: 9786253654764 2023 Spor Yakup Aktaş, Ruken Yılmaz Gazi Kitabevi

Bu çalışmada, altyapı erkek voleybolcularda 8 hafta uygulanan terabant egzersizlerin motorik ve fizyolojik parametrelere etkisinin incelenmesi amaçlandı. Araştırmaya Şanlıurfa GAP Spor Kulübünde düzenli olarak voleybol antrenmanları yapan erkek sporcular ve ġanlıurfa Profilo Ortaokulunda öğrenim gören düzenli spor yapmayan erkek öğrenciler dahil edildi. Araştırmaya deney grubu (terabant + voleybol antrenmanı n=17), kontrol grubu (n=17) ve sedanter (sedanter n=15) grubu olmak üzere toplam 49 kişi gönüllü olarak katıldı. Deney grubuna 8 hafta süresince haftada 3 gün voleybol antrenmanlarına ek olarak terabant antrenmanları yapıldı. Kontrol grubuna haftada 3 gün sadece voleybol antrenmanları yapıldı. Sedanter grubuna ise antrenman programının dışında tutularak herhangi bir egzersiz uygulanmadı.