Devlet-İ  Ali̇yye'ni̇n Toplumsal Düzeni̇ Ve Kurumları
ISBN: 9786053441090 2013 Tarih İsmail Özçelik Gazi Kitabevi

Osmanlı idari ve sosyal hayatı kapsamındaki, toplumsal yapı, ekonomik tarih, ticaret hayatı, halkın geçim kaynakları, inanç ve düşünce yapısı, kültürel yaşamı ve halkın devletle olan ilişkileri ile toplumsal kurumları hakkındaki araştırmaların yeteri düzeyde yapıldığını söylemek zordur.