Doğu Ve Güneydoğu Anadolu'da Devletin Şefkatli Yüzü (1923-1960)
ISBN: 9786257358965 2021 Tarih Dr. Resul Köse Gazi Kitabevi

Bu çalışmanın amacı 1923 yılından 1960 yılına kadar iktidarda olan Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti dönemlerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde takip edilen devlet politikalarını farklı cephelerle ortaya koymak ve değerlendirmektir.