Değerleri̇mi̇zle Değerli̇yi̇z Bi̇yografi̇lerle Değerler Eği̇ti̇mi̇ Etki̇nli̇k Ki̇tabı
ISBN: 9786052412374 2020 2. Baskı Sosyal Bilgiler Hüseyin Çalışkan, Turgay Öntaş, Bahadır Demi̇r, Yusuf Yıldırım, Büşra Akkaş Şahi̇n, Deni̇z Erden, Sümeyra Demi̇r, Tolga Tosun, Mehmet Uymaz, Mehmet Can Kırılmaz, Güneş Kılınç, Merve Çavuş, Emi̇ne Üstün, İlker Açık, Eli̇f Yılmaz, Neci̇p Kaygısız, Mesut Bi̇ter Editör : Hüseyi̇n Çalışkan, Turgay Öntaş
Pegem Akademi Yayıncılık

Değerler eğitimi, açık ya da örtük olarak her zaman eğitimin içerisinde var olmuştur. Özellikle son yıllarda değerlerin yitimi ya da eriyişi üzerine söylemler, değerler eğitimini daha da önemli hale getirmiştir. Bu durumun bir sonucu olarak değerler eğitimi tüm öğretim programlarında yer almaya başlamış, değerler eğitimi ve onun nasıl yapılacağına dair çalışmalarda büyük artışlar olmuştur. Bu çalışmada biyografi temelli bir değerler eğitimi tasarlanmaya çalışılmıştır. Öğretim programlarında yer alan değerler ile ilişkilendirdiğimiz örnek şahsiyetler (Ahmet Yesevi, Âşık Veysel, Aziz Sancar, Hacı Bektaş-ı Veli, Hayrettin Karaca, İbn-i Sinâ, Mustafa İzzet Baysal, Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Ali Kâğıtçı, Mevlâna Celâleddin Rumi, Muazzez İlmiye Çığ, Mustafa Kemal Atatürk, Piri Reis, Seyit Onbaşı, Yunus Emre ve Osman Hamdi Bey) üzerinden Jodie Mahony Center for Gifted Education at the University of Arkansas tarafından geliştirilmiş “Blueprints for Biography” planları temel alınarak geliştirilen etkinliklerle bir değerler eğitimi etkinlik kitabı hazırlanmıştır. Değerlerimizle Değerliyiz: Biyografilerle Değerler Eğitimi Etkinlik Kitabı eğitimin farklı kademelerinde görev yapan öğretmenler, eğitim fakültelerinde öğrenim görmekte olan başta Türkçe, sınıf ve sosyal bilgiler öğretmen adayları olmak üzere tüm öğretmen adaylarına yöneliktir. Eserin diğer çalışmalardan temel farkı, yoğun olarak etkinlik temelli olması ve tüm biyografilerin ortak bir anlayışa dayalı olarak verilmesidir. Bu plan ve diğer plan etkinlikleri akıcı ve ileri düzeyde okuyan okuyucular için de uygundur. Biyografi planı çocuk ya da yetişkin biyografileri ile ortak ders formatı olduğunda uyumludur. Tüm biyografi planları metinlere ve biyografi planlarında yer alan dört P-Quads olarak adlandırılan ve beceri geliştirmeye yönelik yazmayı geliştirme (prompt for writing), temel kaynak analizi (primary source analysis), portre çalışmaları (portrait study) ve görünüm analizleri (point of view analysis) ile temellenen tartışma sorularını içermektedir. Biyografi planları sınıftaki pek çok öğretimsel düzenlemeye olanak tanımaktadır. Planlar; bireysel öğrenme, küçük grupla öğrenme ve tüm sınıf birlikte öğrenme süreçlerinde kullanılabilir.