Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi
ISBN: 9786053648222 2019 3. Baskı Sosyal Bilgiler İsmail H. Demircioğlu, Kadir Ulusoy, Kadir Karatekin, Bayram Tay, İhsan Ünlü, Metin Elkatmış, Selahattin Kaymakcı, Ebru Demircioğlu, Ebru Ay, Handan Deveci, Zihni Merey, Kubilay Yazıcı, Mustafa Tahiroğlu, Ali Arslan, Taha Yazar, Ahmet Nalçacı, Vedat Aktepe, Zafer Kuş, Tuba Çengelci Köse, Tuğba Selanik Ay, Zafer Çakmak, Faruk Sönmez, İsmail Hakan Akgün Editör : Refik Turan,  Kadir Ulusoy,  
Pegem Akademi Yayıncılık

Kitabımızda değerler ve değerlereğitiminin farklı yönleri ele alınırken özellikle okulda, ailede ve çevrede değerler eğitiminin önemine vurgu yapılmıştır. Değerler eğitiminin ayrılmaz parçaları olan karakter eğitimi, demokratik vatandaşlık, insna hakları eğitimi, çocuk hakları ve okul kültürü ile değerlerin medya boyutu üzerinde durulması kitabımızın önemini artırmaktadır. Demokratik vatandaşlık, değerler eğitimi ve vatandaşlık eğitiminin verilmesinde önemli yere sahip olan yurt bilgisi, sosyal bilgiler ve tarih derslerinde değerler eğitimi üzerinde de durulmuştur.