Sosyal Bilgiler İçin Çoklu Okuryazarlıklar
ISBN: 9786053644187 2013 1. Baskı Sosyal Bilgiler Adnan Altun, Nadire Emel Akhan, Kadir Karatekin, Ömer Faruk Sönmez, Sibel Oğuz, Ebru Gençtürk, Hüseyin Köksal, Emine Özlem Yiğit, Zafer Kuş Editör : Ebru Gençtürk,  Kadir Karatekin
Pegem Akademi Yayıncılık

Alanda ilk olma özelliği taşıyan eser, herbiri ilgili konu alanında uzman yazarların katkılarıyla oluşturulmuştur. Okuryazarlık kavramını Sosyal Bilgilerin çok disiplinli yapısıyla bir araya getiren eser, lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler ile bu alanda çalışma yürüten akademisyenler için güncel ve kapsamlı bir kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Diğer yandan yeni okuryazarlıklara ilgi duyan tüm araştırmacı ve okurlar için de başvuru kaynağı olacağı düşünülmektedir.