Yaşam Dönemleri Ve Uyum Sorunları
ISBN: 9786053189565 2020 7. Baskı Psychology Öykü Özü, Seval Apaydın, Fatma Ebru İkiz, Zöhre Kaya, Firdevs Savi Çakar, Seda Donat Bacıoğlu, Serap Özdemir, Esra Asıcı, Hakan Acar, Mustafa Kılınç, Arzu Taşdelen Karçkay Editör : Firdevs Savi Çakar
Pegem Akademi Yayıncılık

İnsanın gelişiminin her döneminde uyum sağlama ve uyumunu artırmaya dönük kazanması gereken birçok yeterlik alanı bulunmaktadır. Çok sayıda faktör bu yeterliklerin kazanılmasını ve dolayısıyla uyum sürecini etkilemektedir. Bu nedenle insan uyumunun anlaşılması, uyumu etkileyen faktörlerin ortaya koyulması ve bunun her dönemin kendine özgü dinamikleri ile ilişkili olarak incelenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan bu süreçte yaşam boyu gelişim ve uyum sürecinin birbiriyle etkileşiminin de göz önünde bulundurulması doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu kitap bu anlayışla bebeklikten yaşlılığa kadar devam eden süreçte tüm gelişim dönemlerine özgü uyum ve davranış problemlerini gelişim süreciyle ilişkili olarak ele almakta, bu problemlerin nedenlerini ve bunları etkileyen faktörleri ortaya koyarken önleme ve müdahaleye yönelik bilgiler de sunmaktadır. Psikolojik danışmanların farklı yaş gruplarının değişen gelişim özelliklerini ve problem alanlarını tanıyarak onların ihtiyaçlarına uygun olarak önleme ve müdahale çalışmaları planlayabilmesi oldukça önemli bir yeterlik alanıdır. Bu nedenle lisans programlarında bu tür derslerin amacına uygun olarak oluşturulmuş kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kitap bu amaca yönelik olarak hazırlanmıştır.