Sivil Toplum Anlayışı Ve Siyasal Sistemler 4.Baskı
ISBN: 9786058403079 2015 Law İlyas Doğan Astana Yayınları

Toplum çoğunluğunca itaat edilmeyen hiçbir devlet yöneticisi, iktidarda kalma gücünü kendinde bulamaz. Hangisi olursa olsun bir siyasal sistem her zaman meşruluk temeline dayanmak durumundadır. Bu dayanak geçmişte büyük ölçüde, din gibi metafizik göndermelerle oluşturulurdu. Modern devlette meşruluk kaynağı kâh sınıf kâh ulus olmuştur. Devletin toplumla ilişkilerinde devlet adamlarının tutum ve davranışları, ideolojiler ve bilhassa toplumsal talepler belirleyicidir. Tarih, sadece devlet adamlarından ibaret değildir; ama onlarsız da fazlaca anlam ifade etmez. Her siyasal sistem bir dünya görüşüne dayanır; fakat bu, salt ideoloji değildir. Siyasete ilgi duyanların devlet kuramı, siyaset, toplumsal çıkar çatışmaları, özgürlükçü ve totaliter rejimlerin düşünsel dayanakları konusunda derli toplu bilgilere ulaşabildiği bir eserdir.