Türk Vergi Sistemi Doğan Şenyüz
ISBN: 9786258024746 2022 19. Baskı Law Mehmet Yüce, Doğan Şenyüz, Adnan Gerçek Ekin Yayınevi

"BİRİNCİ ANA BÖLÜM GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER BİRİNCİ ALT BÖLÜM GELİR VERGİSİ 1. GELİR VERGİSİNE İLİŞKİN BAZI KAVRAM VE AÇIKLAMALAR 2. GELİR UNSURLARININ TESPİTİ: TİCARİ KAZANÇLAR 3. GELİR UNSURLARININ TESPİTİ: ZİRAİ KAZANÇLAR 4. GELİR UNSURLARININ TESPİTİ: SERBEST MESLEK KAZANÇLARI 5. GELİR UNSURLARININ TESPİTİ: ÜCRETLER 6. GELİR UNSURLARININ TESPİTİ: GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI 7. GELİR UNSURLARININ TESPİTİ: MENKUL SERMAYE İRATLARI 8. GELİR UNSURLARININ TESPİTİ: DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR 9. GELİRİN BEYANI, GELİR VERGİSİNİN TARHI VE ÖDENMESİ İKİNCİ ALT BÖLÜM KURUMLAR VERGİSİ 1. KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU, VERGİYİ DOĞURAN OLAY, MÜKELLEFLERİ VE MÜKELLEFİYET 2. KURUMLAR VERGİSİDE MATRAHIN TESPİTİ 3. VERGİ DIŞI KURUMLAR (MUAFİYET) VE KAZANÇLAR (İSTİSNALAR) 4. KURUMLAR VERGİSİNİN BEYANI, TARHI, VE ÖDENMESİ 5. TASFİYE, BİRLEŞME, DEVİR, TÜR DEĞİŞTİRME, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HALLERİNDE MATRAHIN TESPİTİ VE BEYANI İKİNCİ ANA BÖLÜM HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER BİRİNCİ ALT BÖLÜM KATMA DEĞER VERGİSİ 1. KATMA DEĞER VERGİSİNİN KONUSU, MÜKELLEFİ VE VERGİYİ DOĞURAN OLAY 2. MATRAH, ORAN VE İNDİRİM 3. KATMA DEĞER VERGİSİNDE VERGİ SORUMLULUĞU VE TEVKİFAT 4. KATMA DEĞER VERGİSİNDE MUAFİYET VE İSTİSNALAR 5. VERGİLENDİRME USULU, BEYAN, TARH VE ÖDEME İKİNCİ ALT BÖLÜM ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ÜÇÜNCÜ ALT BÖLÜM ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ DÖRDÜNCÜ ALT BÖLÜM BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ BEŞİNCİ ALT BÖLÜM ŞANS OYUNLARI VERGİSİ ALTINCI ALT BÖLÜM GÜMRÜK VERGİSİ YEDİNCİ ALT BÖLÜM DAMGA VERGİSİ SEKİZİNCİ ALT BÖLÜM DİJİTAL HİZMET VERGİSİ DOKUZUNCU ALT BÖLÜM KONAKLAMA VERGİSİ ONUNCU ALT BÖLÜM BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNCA ALINAN VERGİLER ÜÇÜNCÜ ANA BÖLÜM SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER BİRİNCİ ALT BÖLÜM EMLAK VERGİSİ İKİNCİ ALT BÖLÜM DEĞERLİ KONUT VERGİSİ ÜÇÜNCÜ ALT BÖLÜM MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ DÖRDÜNCÜ ALT BÖLÜM VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ "