Kazanılmış Haklara Saygı Ve Haklı Beklentiler Sorunu
ISBN: 9789753476348 2003 1. Baskı Law Yücel Oğurlu Seçkin Yayıncılık

Kazanılmış Hak Kavramının Tanımı, Amacı, Hukuki Dayanakları ve Benzer Kavramlardan Ayrılması Özel Hukukta ve Anayasa Yargısında Kazanılmış Haklar Kazanılmış Hakkın Özellikleri, Unsurları ve Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması Kazanılmış Hak Doğurmayacak İşlemler Yeni Düzenleyici İşlemlerin Kazanılmış Haklara Etkisi ve İmar Planı Örneği Hukuka Uygun İşlemlerin Geri Alınması Hukuka Aykırı İşlemlerin Geri Alınması ve Müesses Durumlar Karşısında "İdari İstikrar" İdare Hukukunda "Haklı Beklentiler" Karşılaştırmalı Hukukta Haklı Beklentiler