Sanat Eğitimi “Çocuğun Sanatsal Gelişiminden Yüksek Öğretimdeki Sanal Sınıflara”
ISBN: 9786257228879 2021 1. Baskı Education Serap Buyurgan, Mustafa Diğler, Erol Murat Yıldız, Osman Altıntaş, Tolga Akalın, Mustafa Cevat Atalay, Meltem Demirci Katırancı, İsa Eliri, Çağrı Gümüş, Ayşe Derya Kahraman, Sevgi Kayalı Editör : Tolga Akalın
Pegem Akademi Yayıncılık

Bireylerin gelişiminde ve toplumsal yaşama uyum sağlamalarında eğitimin yeri oldukça önemlidir. Eğitim, bireyin kendini gerçekleştirmesine ve geleceğine güvenle bakabilmesine imkân sağlar. Kişiler özel ilgi alanlarına göre eğitimlerini şekillendirebilmektedir. Sanat eğitimi, bireylerin kendilerinde var olan yetenekleri fark edebilme becerisini artırır. Ayrıca kendisindeki yeteneklerin farkında olan birey, toplumunun kültürel gelişimine, estetik beğenisine katkı sağlar. Kültürel gelişimi üst düzeye çıkan toplumlarda araştırmaların, okumaların, sorgulamaların, tartışmaların, kişinin kendisini bilimin ışığında ifade etmesinin önü açılmaktadır. Bu özelliklerin hepsinin bir bireyde olması ise onu sıradan insanlardan ayırarak üstün vasıflara sahip bir birey yapmaktadır. Kitap hazırlanırken bireyin sanat eğitimine ve dolayısı ile kendisini gerçekleştirmesine katkı sağlama ilkesine uygun hareket edilmiştir. Bu yüzden kitabın giriş bölümünden son bölümüne kadar bütün yazılar kendi alanında akademik donanıma sahip yazarlar tarafından ele alınmıştır. Yazarlar, sanat eğitimin öneminden, günümüzdeki pandemi kaynaklı uzaktan eğitim uygulamalarına kadar sanat eğitimindeki yaklaşımları kademe kademe ele almışlardır. Kitapta yer alan bölümler akademisyenlere, araştırmacılara, lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencilere kaynak oluşturacak nitelikte hazırlanmıştır.