Borçlar Hukuku Genel Hükümler
ISBN: 9789750267598 2021 1. Baskı Dept Law – General Mustafa Ünlütepe Seçkin Yayıncılık

Borçlar Hukuku Genel Hükümler isimli ders kitabı niteliğindeki bu çalışma, borçlar hukukuna ilişkin temel kavramları, borç ilişkisinin kaynaklarını ve borçların hüküm ve sonuçları ile genel hükümler kapsamında yer alan diğer konuları, sistemli ve anlaşılır bir dille ele alarak okuyucuya sunmayı amaçlamıştır. Kitap, öncelikle hukuk fakültesi dışında borçlar hukuku dersi verilmekte olan fakülte ve meslek yüksekokulu öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Bununla birlikte, borçlar hukuku sorularının yer aldığı sınavlara hazırlanan mezun öğrencilere ilişkin de bir kaynak olarak değerlendirilmiştir. Hukuk fakültesi öğrencileri için ise bir tekrar kitabı olarak düşünülmüştür. Kitapta konular, elverişli bir plan içerisinde, yargı kararlarına ve örneklere yer verilerek anlatılmıştır. Konuların daha iyi anlaşılabilmesi için kitabın sonunda test sorularına da yer verilmiştir.