Kimya Öğretimi: Öğretmen Eğitimcileri, Öğretmenler Ve Öğretmen Adayları İçin İyi Uygulama Örnekleri
ISBN: 9786053180746 2017 2. Baskı Physical Sciences Fitnat Köseoğlu, Ali Yıldırım, Cemal Tosun, Haluk Özmen, Kemal Doymuş, Samih Bayrakçeken, Erdal Şenocak, Mustafa Sözbilir, Nurtaç Canpolat, Alipaşa Ayas, Emine Adadan, Faik Özgür Karataş, Bayram Coştu, Canan Cengiz, Canan Nakiboğlu, Munise Seçkin Kapucu, Nagihan Yıldırım, Kader Birinci Konur, Sevil Kurt, Nail İlhan, Sibel Sadi Yılmaz, Hülya Dede, Neslihan Ültay, Muammer Çalık, Fatma Ağgül Yalçın, İclal Avinç Akpınar, Suat Çelik, Selçuk Karaman, Buket Yakmacı Güzel, Suat Ünal, Gülten Şendur, Nusret Kavak, Havva Yamak, Betül Demirdöğen, S. Nihal Yeşiloğlu, Zeki Bayram, Fatma Yaman, Filiz Kabapınar, Mustafa Tüysüz, Nursen Azizoğlu, Mustafa Ergun, Necla Dönmez Usta, Bülent Pekdağ, Sevil Akaygün, Tuğba Ecevit, Gültekin Çakmakcı, Burçin Acar Şeşen, Sevgi̇ Aydın Günbatar, Cansel Kadıoğlu, Akbulut, Ayla Çetin, Dindar, Ayşegül Tarkın Çelikkıran, Fethiye Karslı Baydere, Çiğdem Nilüfer Umar Editör : Alipaşa Ayas, Mustafa Sözbilir
Pegem Akademi Yayıncılık

Kimya eğitimi alanında yapılan bilimsel çalışmalar ülkemizde son yıllarda oldukça yaygınlaşmıştır. Bilimsel araştırmanın en temel amaçlarından birisi uygulamada yaşanan sorunlara çözüm üretmektir. Fakat bilimsel araştırmaların yaygınlaşmasına rağmen bunların uygulamaya yansıması konusunda önemli sorunlar göze çarpmaktadır. Bunun en temel sebeplerinden birisi uygulayıcıların bilimsel araştırmalara erişememeleri veya erişebilseler bile onu uygulamada yaşadığı sorunları çözebilecek şekilde anlayıp uyarlayamamak başta gelmektedir. Kimya öğretimi alanında uygulamada yaşanan eğitsel sorunların çözümüne katkı sağlayabilmek amacıyla hazırlanan bu kitapta, bilimsel olarak araştırılmış ve test edilmiş güncel öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinin ortaöğretim kimya öğretimine uygun iyi uygulama örneklerini içermektedir. Kitap özellikle eğitim fakültelerinin kimya eğitimi programlarında ve pedagojik formasyon gibi sertifika programlarında yer alan Kimya Özel Öğretim Yöntemleri I ve II derslerinde temel kaynak olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Ayrıca kitap kimya eğitimi konusunda araştırma yapan araştırmacılar ve hali hazırda çalışan kimya öğretmenleri içinde bir kılavuz niteliğindedir. Kitap içerisinde öğretim strateji, yöntem ve tekniklerine yönelik temel bilgilerin Öğretim İlke ve Yöntemleri ve/veya Öğrenme-Öğretme Kuram ve Yaklaşımları gibi derslerde öğrenilmiş olduğu varsayılarak ilgili strateji, yöntem ve teknik çok kısa bir şekilde tanıtıldıktan sonra onun ortaöğretim kimya öğretim programında yer alan konu ve kazanımlara uygulanışını konu edinen iyi uygulama örneklerine yer verilmiştir. Bu yolla uygulayıcıların herhangi bir öğretim strateji, yöntem ve tekniğinin kimya öğretiminde nasıl kullanılabileceğini öğrenebilmelerine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu nedenle kitap içerisinde kuramsal bilgiler sınırlı tutulmuş olup iyi uygulama örneklerine olabildiğince geniş yer verilmiştir. Ayrıca iyi uygulama örnekleri olabildiğince farklı kimya konularından seçilerek farklı öğretim strateji, yöntem ve tekniğinin tanıtılmasına da özen gösterilmiştir.Yukarıda belirtilen yönleriyle değerlendirildiğinde alanında ülkemizde ilk olma özelliği taşıyan bu kitabın var olan kaynak ihtiyacını bir nebze de olsa gidereceğine ve kimya öğretimine zenginlik katacağına inanılmaktadır.