Rus Göçmen Edebi̇yatı: Düzyazı (1920-1940): Antoloji̇
ISBN: 9786053441847 2014 Literature A.i. Smirnova Editör : A.i̇ Smi̇rnova
Gazi Kitabevi

Geride bırakılanlara duyulan özlemin yanında yeni ortama yabancılık duygusuyla ortaya çıkan kimlik ve aidiyet sorunu, özünden kopma korkusuve ayrıca psikolojik ve ruhsal örselenmeler de kendini gösterebilir.